Принц поезије

ЗОВА

Ватра и ништа

Из зове која се собом забавља
Пределом слепим погубан је пој.
Издајство и брука ко песма се јавља;
Успомена траје у намери злој.
Цвеће нас оговара; шума се прикрада
Нашој наказној самоћи. Нема тајне.
Свирала се руга. Ругоба и чежња
Изједначише се пред крај лета. Сјајне
Заблуде ватре ништа не савлада,
Интриге сунца у плодовима гласним.
Сирене биљне пустолове маме
И чине свет смешним и опасним.
Речи су издајство: труљење сунца вајну
Сласт плода кукавичлуком означи.
Муљ и прогонство звезда које тајну
Казаше понору безвучно помрачи.

Збирке песама: