Принц поезије

ЛИЧНОСТ С ПТИЦОМ

Песме објављене у часописима

Она лети на висини
са које он и бог стварнији она
лети лети испод земље
када је небо осветљено увредама.

Она зна пут је најкраћи
између две тачне песме
гори гори њено име
придодато златним могућностима ваздуха.

Можда је она само реч
за коју сам сву ноћ заузимао
не можеш јој умаћи јер је измишљена
и тако дивно уме да промаши тему.

 

Збирке песама: