Принц поезије

ТРЕБА

Песме објављене у часописима

Ако је прозор испричао птицама живот собе
треба волети тај прозор који може да буде пола небо
а пола шума.

Збирке песама: