Принц поезије

НЕМИР ЛУТАЊА

Песме објављене у часописима

Да очи буду светиљке у бури чела
да поглед никад не опустоши лука
да зенама не утоном у тишину лица,
огрнућу рамена ветром и лутаћу
док ме не раскомада далека раскрсница.

Збирке песама: