Принц поезије

ПОКЛОН

Песме објављене у часописима

Отвори кутију
у њој је море
исто дубоко
али мање опасно.

Збирке песама: