Принц поезије

ВОДА

Песме објављене у часописима

Она је тако једноставна и кротка
а оживљује немиром све што се над њу наднесе

Збирке песама: