Принц поезије

ПОМЕН

Крв која светли

Гледали смо како умиру стојећи
они које волимо сада видимо
мрак који не виде слепи склопите
очи да виде они који су
дали вечној ноћи дан својих очију
они држе земљу на леђима и непокретне
никад их стићи нећемо о никада
никада се неће изједначити време
неше смрти и њихове вечности
бићемо раздвојени и мртви

Збирке песама: