Принц поезије

БОЛ

Ране песме

. . . . . . . . . . . . .

Она је далеко…

Колико звезда од мене до ње.
Колико звезда!

Збирке песама: