Принц поезије

ДОЖИВЉАВАЊЕ

Песме објављене у часописима

Неослепели вид
Прстију
Склопљене очи
облаци изненађују

Збирке песама: