Принц поезије

ФЕНИКС

Ватра и ништа

Да л варком чараш по мом челу
О ти у мени одсутност мене
Могућност крила у моме телу
И неке светлости залеђене
И неке светлости залеђене

Јеси ли можда јава позна
Када се касно остварује
Обећање цветова за порозна
Времена којим сјај путује
Времена којим сјај путује

Цвет си што живи у мртвом телу
А не зна име догађају
Који расцвета ружу белу
За потонули пламен у мају
За потонули пламен у мају

Сјај који себе не упозна
Горким стварима благост врати
Да л ће та светлост икад сјати
Да л ће та светлост икад сјати

Да л варком чараш по мом челу
Или си можда јава позна
Цвет што живи у мртвом телу
Сјај који себе не упозна
Сјај који себе не упозна

 

Збирке песама: