Принц поезије

ЦВЕТ

Порекло наде

Ево цвета довољно смелог да мирише

На празном месту и у успомени

Збирке песама: