Принц поезије

ЕПИТАФ

Крв која светли

Стране света су се отимале за њихову
смрт која је била почетак
а не крај путеви су их тражили
по целом свету нема их
профил њиховог одуства чува
ноћ зеленгоре њихове су смрти
најдивнија сазвежђа на југу неба
ту нико није умро ко је умро

Збирке песама: