Принц поезије

БЕЗ ПРЕПОЗНАВАЊА

Ране песме

Небо протиче рекама
а ми смо мислили да смо препознали небо од јуче

Збирке песама: