Принц поезије

ВРТОГЛАВО

Ране песме

Не могу да држим руке уз тело мртве
Узвитлаћу их као луда девојчица плетенице
кад се до несвести на једној нози врати
И небо ће добити вртоглавицу
И дубине ће бити вртоглаве
И пашћемо једно преко другог

А да не останем без срца
набо сам га на громобран.

Збирке песама: