Принц поезије

ИНВЕНТАР ЈЕДНЕ ПЕСМЕ

Песме објављене у часописима

Васку Попи

Ту је пре свега мрак који светли у мраку
Затим слобода звери да буде звер и слобода пужа
да буде пуж
А пре свега слобода птица да греше у простору
Затим љубавна машта
Затим престиж дана над каријером ватре
Затим некорисне ствари први пут употребљене
Камен који је све тежи уколико се не мења
Затим под кожом сфинге прослављена мачка
Животиња без недеље.

Збирке песама: