Принц поезије

АКО КАЖЕМО

Песме објављене у часописима

Ако кажемо
рекли смо што нисмо хтели рећи
Ако ћутимо нисмо ништа рекли
али смо много прећутали.

Свака реч значи оно
што значи њено ћутање.

Збирке песама: