Принц поезије

ХРОНИКА

Смрћу против смрти

Првога дана помреше птице и змије настанише гнезда
и ветрове
Другога дана рибе изађоше из воде и вода отече празна
Трећега дана шума је пошла према граду а града нигде
Четвртога дана сазидаше ћеле-кулу од лобања и
шкргута
Петога дана шума је скупљала крај реке обезглављене
лешеве
Шестога дана мало ватре заљубљено налик на сунце
Седмога дана не запеваше анђели
Осмога дана у понедељак први пут запева птица од
пепела и зид проговори.

Збирке песама: