Принц поезије

ПОЗДРАВ

Песме објављене у часописима

Поздрав
свему што је оставила вода на обали
златном песку који више не протиче
подлога једном постојанијем свету

Поздрав
сунцу које остаје док дан пролази
из кога израстају зелене гране
и певају.

Поздрав
звонком и веселом ваздуху
који ми ухо и срце спаја
са дугим људима

Поздрав
ветру што поља ветри
и поглед мој наставља
од високе ражи до малиновог поља.

 

Збирке песама: