Принц поезије

СПАВАЧИ

Ране песме

Спавачи
далеко од својих руку
да ли у ваздуху
или у води
да ли са костима у месу
или са ваздухом у костима
Сањајући свој живот они се удаљавају
– – – – – – – – – – – – –
Они лете људским крилима рукама
лете и не мичу се као човек који спава
– – – – – – – – – – – – –
Лик спавача могу да објасне само воде
које не теку.

Збирке песама: