Принц поезије

У СВЕТУ

Ране песме

Моје су ме руке оставиле самог
Између ових огледала која суме украла
Па идем без лица запрепашћен
Под светлошћу која никада неће проговорити.
1953

Збирке песама: