Принц поезије

АГОН

Порекло наде

Док су обале у свађи
Воде ће мирно протицати

Збирке песама: