Принц поезије

ПРЕЛИДИЈУМ ЗА СМРТ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

Ране песме

Значи ништа не значи бити дете

Деца и одрасли
имају уши и кораке
деца и одрасли
пролазе улицом и чују

Деца и одрасли
имају речи
деца и одрасли
разговарају једни са другима

Деца и одрасли
следе једни друге
деца и одрасли се
дозивају дозивају дозивају

Деца и одрасли траже у свету
речи које су некада рекли
деца и одрасли траже у свету
траже и на крају ишчезну

Деца и одрасли имају
сенку и своју будућу смрт
деца и одрасли
понекада плачу.

Збирке песама: