Принц поезије

НЕМУШТИ ЈЕЗИК

Песме објављене у часописима

Слушај лабулуде, будне славозује,
Забитљиво велибиље, лек потаји.
Јасност без додира смисла стрелом снује
Кулу стрме теже у обмамнутој граји.
Заспали сунчар са главом у зиду
Не каже: н о ћ, каже: г о р ч и н а с у н ц а.
И од те горчине саопштене виду
На лажном дрвету истинит плод муца.
Оморике шуме: о море, о море,
Ждралови празно прелетају мора.
Буника бунца: о лудо, предворје;
Комоника прева: лемерна је гора.
Твоја је снага изван тебе. Речи
Наџивљују твоју мудрост. Кад изгори
Папагај који те од ума излечи,
Настаће пометња, пожар и помори.

Збирке песама: