Принц поезије

КЛАВИРИСТКИЊА

Ране песме

Руке истеку из заноса и излију се у додир
Дирке се заплачу под пољупцима прстију
Ухо обухвати простор и растужи се.
Тишина уплакана звицима.

Збирке песама: