Принц поезије

ПОСЛЕДЊА ПЕСМА

Песме објављене у часописима

Загледаће се вечерњача у моје угасле очи и неће наћи
свој одраз изгубљени.
Неко ће негде да се нагне над тиху реку мисли у сети.
Прхнуће у свет туге што су биле у мени.
И погнуће главе далеки сунцокрети.

Збирке песама: