Принц поезије

ЈЕСЕН

Песме објављене у часописима

Киша без неба улице без прозора

Простор и време
померају се слава удесно

Нико не уме да оде

Збирке песама: