Принц поезије

ПОСЛЕДЊА НОЋ

Ране песме

Минуте су црни злогуку кљунови
што зобљу звезде с мог длана.
Ноћни су шумови празни чунови
што броде у луку дана.

Када помилује жути и топли
длан сунца лице зори,
куршум ће угасити пожар боја
што у очима гори.

Очи су утихли одјек слика
што звуче на струни мог сна,
а смрт ће вас сутра испити жедно
из њих видик до дна.

Минуте су црни злогуку кљунови
што зобљу звезде с мог длана.
Ноћни су шумови празни чунови
што броде у луку дана

Збирке песама: