Принц поезије

НЕБО

Песме објављене у часописима

Не постоји небо које је плаво
то је само експлозија нашег изненађења
над празнином.

Збирке песама: