Принц поезије

ЗАПИСИ

Крв која светли

I

то је земља авај
понекад често понекад исувише

II

Смрт треба претворити у празник
јер ноћ сваког трена може да заузме наше место

III

Од слепог лица бродолома у њиховим
последњим очима створена је историја

Збирке песама: