Принц поезије

СУЗА

Песме објављене у часописима

Хиљаду виолина – крилатих паса
Пролеће небом и јеца
С истока према западу
Само је суза без сенке

Водо моја напаћена
Иза тебе звезде се расадају
И нариче ноћ – удовица
Над свежим рукописом росе.

Збирке песама: