Принц поезије

ТУГА НАД ШИРИНАМА

Ране песме

Цео је живот једна уска линија,
а бескрајан је свет.
И ја који сам корацима обрастао кроз лутање
не могу, не могу у свет.

Изгрлићу тугом топло и широко
све што је ван мога протицања
остало невиђено,
промашено
и мимоиђено.

Збирке песама: