Принц поезије

НЕПОВРЕДИВИ

Песме објављене у часописима

Један човек рече: мртав сам
људи рекоше: он је мртав
одатле једни одоше на север
други одоше на југ
и то је био растанак
неки пређоше на супротну обалу
људи рекоше: они су мртви
вода пада са дрвећа кап ко кап
топови их випе не траже по изровеној земљи
они су неповредиви
траве ће донети плод
стабла ће израсти из пепела
неки ће од њих бити споменици
неки ће се само осмехивати у нечијем благом сећању
а неки ће бити заборав мирен сном
и нико их више неће моћи убити.

Збирке песама: