Принц поезије

ОТИШЛА

Ране песме

Отишла
Крик светли на испруженим длановима
Отишла
У скамењеном ваздуху отисак тела
Отишла
кроз полупане прозоре моје љубави
Отишла
седам тишина на седам рана.

Збирке песама: