Принц поезије

ОТПЕВ ЗА БРАНКА

Поезију сви ће писати
Речи низати
У контемплације суве пристизати
(Без)смислове везати
Синтагме као хатове упрезати

Поезију сви ће писати
Под стиховном аритмијом дисати
Непојамним фразама вековечне теме брисати
И безизразно уздисати уздисати

Поезију сви ће писати
Док тонемо, ка свемиру се духом дизати
До неслућених васиона стизати
Брикете и понорнице спајати
Међупростор од ничега вајати

Поезију сви ће писати
Склоп свега из свачега од свакога разнизати
Безименом глађу јабуку познања угризати
Фикције сребрњаке за цену лепоте
Излизати.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Место на ранг листи: