Правила

„Бранкова похвала свету “ је конкурс у организацији породице Миљковић и Нишког културног центра. Учествовањем у конкурсу „Бранкова похвала свету “ постаните део пројекта који има за циљ пружање омажа песнику Бранку Миљковићу, као и афирмацију песничког стваралаштва. Регистровани корисници ће својим гласовима одлучити којих двадесет седам песама ће ући у други круг гласања, а стручни жири, који чине Драган Хамовић, Војислав Карановић и Горан Станковић, одабраће три најбоље песме. Главна награда биће додељена на основу гласова жирија. КОНКУРС „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“
 1. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
Организатор конкурса је породица Миљковић, која је носилац ауторских права на дело Бранка Миљковића (у даљем тексту „Организатор“), уз покровитељство Нишког културног центра.
 1. НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И СВРХА КОНКУРСА
Конкурс се организује под називом „БРАНКОВА ПОХВАЛА СВЕТУ“ (у даљем тексту: Конкурс) преко сајта www.brankomiljkovic.com. Конкурс се организује у периоду од 12. 02. 2021. до 21. 03. 2021. године, а односи се на пристигле песме регистрованих корисника сајта у овом периоду. Први круг гласања на Конкурсу одвијаће се у периоду од 12. 02. 2021. до 10. 03. 2021. године. Други круг у коме жири одлучује о три најбоље песме одвијаће се у периоду од 10.03.2021. до 21.03.2021 Конкурс се организује у оквиру промоције сајта www.brankomiljkovic.com.
 1. МЕСТО ОРГАНИЗОВАЊА КОНКУРСА
Конкурс се организује на територији Балкана.
 1. ОПИС КОНКУРСА И УСЛОВИ УЧЕСТВОВАЊА
Право учешћа на Конкурсу имају лица која су регистрована на сајту www.brankomiljkovic.com под условима наведеним у правилима Конкурса. Учесници имају обавезу да се региструју према захтевима сајта. Од сваког учесника на Конкурсу се очекује да, након регистрације, постави једну своју песму, поступајући у складу са правилима Конкурса. Песма коју корисник шаље на конкурс мора бити ауторска, написана на српском језику и не сме бити пртходно објављена. Тематски оквир конкурса „Бранкова похвала свету“ обухвата песме које су у најширем смислу испирисане делом Бранка Миљковића. Учесници који су приликом регистровања дали податке који не одговарају подацима датим након освајања награде или уласка у избор најбољих песама, губе право на доделу награде, уколико је у међувремену освоје. Лица која су дала нетачне или туђе податке одговарају за такву злоупотребу. Ранг листа учесника са бројем добијених гласова биће ажурирана редовно током трајања конкурса и сваки корисник ће моћи да јој приступи кликом на број који означава његову тренутну позицију на ранг листи. Сваки корисник ће имати могућност да истој ранг листи приступи и кликом на посебан таб „ранг листа“ на насловној страници сајта. Организатор задржава право дисквалификације песме које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавештавања учесника. Из гласања се изузимају песме које на недозвољен начин добију већи број гласова (више од једном са исте ИП адресе и сл.). Сви наведени услови конкурса су обавезујући и организатор задржава право да одбије или искључи било коју песму по сопственом нахођењу у случају нерегуларних активности учесника.
 1. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ДОБИТНИКА НАГРАДЕ
Право на награду се остварује у зависности од броја гласова које песме учесника конкурса добију од стране других регистрованих корисника, те њихове позиције на ранг листи која директно зависи од освојених гласова. Име/на награђеног/их учесника Конкурса ће бити објављена најкасније три радна дана након завршетка конкурса на сајту „Бранкова похвала свету“. Песме морају бити ауторске. Није дозвољено коришћење туђих песама.
 1. НАГРАДЕ НА КОНКУРСУ
НАЈБОЉА ПЕСМА Победник  конкурса који након завршетка првог круга гласања (до 10. 03), а затим и одлуке жирија (21. 03), освоји највише гласова (а чије активности нису, услед кршења правилника, забрањене) стиче право на награду: комплет књига поезије Бранка Миљковића у издању Нишког културног центра, док другопласирани и трећепласирани добијају по једну књигу поезије Бранка Миљковића у издању Нишког културниг центра. Такође жири може да додели и посебну награду за песму која је највише у дослуху с поезијом Бранка Миљковића. Избор за ову награду вршиће се из свих песама које су пристигле, а не само међу онима које су након гласања прошле у ужи избор.
 1. ПОСТУПАК УРУЧЕЊА НАГРАДЕ
Организатор ће, користећи се неким од достављених података приликом регистрације учесника, обавестити учесника који остварује право на награду, а тај податак ће бити јавно доступан. Од награђеног учесника ће се тражити потврда/достава следећих података: име и презиме, датум рођења, матични број, мејл адреса, број телефона, адреса становања. Организатор ће обавестити награђеног учесника о датуму уручења награде, односно пружити све остале информације од значаја за остваривање права на награду. Приликом преузимања награде, награђени учесник доказује свој идентитет пружањем на увид личног документа из којег се на јасан и недвосмислен начин може утврдити његов идентитет. Уколико је награђени учесник малолетно лице (лице старости до осамнаест година), приликом доделе награде обавезно је присуство старатеља који доказује идентитет и својство старатеља у складу са правилима конкурса. Уколико награђени учесник прекрши правила конкурса, а нарочито ако се уздржи од достављања података од значаја за утврђивање идентитета приликом преузимања награде, Организатор неће извршити доделу награде том лицу. Уколико се установи да је добитник креирао лажни профил, те да је тиме прекршио правила конкурса, он губи право на награду. Уколико учесник не одговори слањем потпуних и исправних података на мејл Организатора у року од десет дана од дана освајања награде, он губи право на њу.
 1. ПУБЛИЦИТЕТ
Уколико остваре право на поклон, учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (као што су: део личног имена, слика, видео материјал и слично) могу од стране Организатора објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде. Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и исказују сагласност да Организатор има право на експлоатацију свих елемената постављене поруке, без накнаде, без било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатних сагласности.
 1. ОДГОВОРНОСТ
Организатор није одговоран уколико сајт www.brankomiljkovic.com привремено буде ван функције услед дејства више силе, односно услед догађаја који су ван контроле Организатора.
 1. ИЗМЕНА ПРАВИЛА
Организатор може променити било које од наведених правила Конкурса без претходног обавештавања  корисника. Измена правила мора бити јавно доступна у оквиру сајта www.brankomiljkovic.com.
 1. ПРЕКИД КОНКУРСА
Конкурс се може прекинути у случају дејства више силе о чему ће учесници одмах бити обавештени писменим путем у оквиру сајта www.brankomiljkovic.com.