Принц поезије

Masnica

Istok
Toplo i plavo
I bubreći zvuk
Toplo i plavo
Sa planina
Da li čuješ eho
Melisa
Eho stvaranja
Istok
Hladno i zlatno
U pesku tragovi
Hladno i zlatno
U pričanju
Da li čuješ eho
Melisa
Eho sfingi zemljanih
Istok
Mraz svetlosti
U pesku tragovi
Mraz svetlosti
Gušenje gušenje
Reci mi svoju tajnu
Melisa
Od masnih hlebova
Istok
Jara borova
Istok
I propadanje
Dva se kraja nalaze
Melisa
Da te odaju
Da li čuješ eho
Sa planina
Gore
Istok
Dve će krvi svest mešati
Da se plode porode
U dobošu stegnutom
Zinuće oni
Da te odaju
Da li čuješ zvuk leševa
Melisa
Sa planina
Gore
Istok
Dve će krvi svest mešati
Njihova je međa modrica
Od purpura
Modrica
Melisa
Tu se oni rađaju
Tu im je materica
Da li čuješ eho
Melisa
Eho raspadanja
Sa planina
Gore
Da li čuješ rađanje
Melisa
Istok
Bubreći zvuk
U pesku tragovi
Istok na obe strane
I slomljene strelice
Da li čuješ eho
Muzo
Melisa
Eho vatre od bogova uzete
Na toj se međi purpurnoj
Čovek budi
Da li čuješ eho
Melisa
Eho gušenja
Od njih se kloni
Da te ne ukaljaju
Da li čuješ eho
Melisa
Sa planina istoka

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Место на ранг листи: