Принц поезије

Ludilo,ljubav,osveta i bes

Platio si
Ona to kaže
Platio grehe sa krila svojih.
Kada si svaku kuju jurio neustrašivo i hrabro
Pomerao planine za svaku od njih
Mene si razapeo na stub,stub onaj gde gorim
kao veštica siva,pepelu draga
Zato me vatra i miluje rodski
Kao da rodila moje je telo
Kao da nisam na zemlju spustila ovo
moje belo.
Zato sam sada kamena mlada,nevesta večna u zamku tvom
Nedočekanih svatova,srećno udata
Žena sam njemu
A tebi đavolji dom.
Ako se desi da se ipak sretnu oči tvoje sa očima mojim
Ukrstiću oštrice
I rezati polako
Krvniku milom važan je boj.
Krvarićeš sporo,nežno ću seći….da osete noge izdatost svu.
Samo da sečivo ne ubodem svoje
Sebi u žile
Rođeni moj!

Milja Radovanović
autorski tekst

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Место на ранг листи: